WYDARZENIA

Zebranie Zarządu TPMHN

Zebranie Zarządu TPMHN dot. Statutu Towarzystwa odbędzie się 26 maja 2018 roku o godz. 11.00