WYDARZENIA

Wojna o Niepodległość Stanów Zjednoczonych – 24.06.2017

Impreza plenerowo-historyczna – rekonstrukcja historyczna obrazująca walki amerykańsko-brytyjskie oraz życie codzienne mieszkańców kolonii w okresie walk o niepodległość.