WYDARZENIA

Walne Sprawozdawcze

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ MUZEUM HYMNU NARODOWEGO

zaprasza na WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE,

które odbędzie się 10.03.2019 w Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie. 

Początek obrad:

w I terminie - 11.00

w II terminie - 11.15

Prosimy o potwierdzenie obecności do 08.03.2019 na adres e-mail: mhn@mng.gda.pl

 

Porządek obrad:

  1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego TPMHN.

  2. Wybór Przewodniczącego obrad.

  3. Zatwierdzenie porządku obrad.

  4. Sprawozdanie Zarządu.

  5. Wolne wnioski.

  6. Zakończenie Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego.

Uczczenie rocznicy śmierci Józefa Wybickiego.