WYDARZENIA

Noc Muzeów – 20.05.2017

W programie pokazy musztry i sceny z życia codziennego mieszkańców Będomina w czasach Józefa Wybickiego. Zwiedzanie wystaw z kuratorem oraz gra terenowa “Pseudonim Sokal”, urządzoną w stylu popularnych dzisiaj gier miejskich, w ramach której wraz z kolejnymi zadaniami młodzież zapoznawała by się zarówno z życiem i działalnością Józefa Wybickiego, a także innych polskich patriotów.

Od początku swej działalności publicznej Józef Wybicki musiał działać w warunkach konspiracji. Jako Konsyliarz Generalny w czasie Konfederacji Barskiej, wykonywał tajne misje dyplomatyczne mające na celu pozyskanie zagranicznych sprzymierzeńców dla działań polskich patriotów. W późniejszych czasach tworzył między innymi wywiad polski w Księstwie Warszawskim na terenach zajętych przez wojska rosyjskie. Jego spryt i odwaga, a przede wszystkim gorący patriotyzm i miłość ojczyzny winny być przykładem dla młodego pokolenia.