WYDARZENIA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

16 czerwca 2018 roku o godz. 11.00 rozpocznie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Hymnu Narodowego dot. zmiany statutu towarzystwa.

Przypominamy o uregulowaniu składek członkowskich za rok 2018, w tytule przelewu proszę wpisać imię i nazwisko oraz składka za rok - nr konta - 16 2030 0045 1110 0000 0401 4550

Towarzystwo planuje zakupić dla muzeum m. in. orła z okresu królestwa polskiego (1815-1831), darowizny na ten cel mile widziane.