WYDARZENIA

Majówka z Wybickim

Materiały przygotowujące do konkursu:

1. Skałkowski A. M., Archiwum Wybickiego, t. I-III, Gdańsk, Tow. Przyj. Nauki i Sztuki, 1948 - 1950

2. PAMIĘTNIKI JÓZEFA WYBICKIEGO W NOWYM OPRACOWANIU, Gołaszewski Zenon, wydawnictwo: Wimana, 2018

3. Kowalkowski J., Wybiccy herbu Rogala od XVI do XX wieku, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015

 

 

Icon Hymn Polski (6,5 MB)