WYDARZENIA

Batalia Napoleońska – 19.08.2017

Impreza plenerowo-historyczna pod nazwą BATALIA NAPOLEOŃSKA – BĘDOMIN 2017, jest pomyślana jako biwak historyczny z udziałem miłośników epoki napoleońskiej, którzy z ogromnym pietyzmem rekonstruują historyczne realia, wcielając się w rolę żołnierzy polskich, rosyjskich i pruskich. Nie tylko wezmą oni udział w rekonstrukcjach walk, ale także założą na terenie Muzeum Hymnu Narodowego obóz z historycznymi namiotami i wyposażeniem, w których będą mieszkać przez cały czas trwania imprezy, odtwarzając warunki bytowe w jakich żyli żołnierze okresu wojen napoleońskich.

Zwiedzający obóz będą mieli sposobność poznania warunków codziennego, niełatwego życia żołnierzy, ze wszystkimi jego urokami i niedogodnościami. Publiczność będzie miała okazję zapoznać się też z działaniem sądu wojennego oraz szpitala polowego. Po raz pierwszy goście będą mieli okazję zobaczyć jak wyglądało życie codzienne mieszkańców szlacheckiego dworku na Kaszubach.