WYDARZENIA

91-lecie “Mazurka Dąbrowskiego” – 26.02.2018

W roku 2018 obchodzić będziemy 91. rocznicę uznania “Mazurka Dąbrowskiego” za hymn Rzeczypospolitej Polskiej. 26 lutego 1927 roku Minister Spraw Wewnętrznych wystosował do wszystkich wojewodów okólnik nr 49 (OL. 9722 Dz. Urz. MSW z 1927 r. nr 1 i 2, poz. 60) podający pierwszą zwrotkę i refren tekstu opracowanego przez komisję MWiOP, który „należy uważać za jedynie obowiązujący”. Z tej okazji w muzeum odbędzie się oficjalna uroczystość.